Controle scanvoorwaarden

Any MicroPort CRM device that is not available for selection is not compatible with MRI scans.
Afdeling Radiologie

Workflow patiënten scannen

Stap 1.

De patiënt bezoekt de cardioloog.

  • De cardioloog verzekerd zich ervan dat de patiënt in aanmerking komt voor een MRI scan en past de instellingen indien nodig aan.

 

Stap 2.

Controleer het Goedkeuringsformulier voor MRI.

  • Vraag de patiënt zijn/haar Goedkeuringsformulier voor MRI dat hij/zij heeft ontvangen van de cardioloog aan u te overhandigen. Voordat de patiënt de MRI-scan ondergaat, moet u er zeker van zijn dat aan de betreffende scanvoorwaarden die in dit formulier staan vermeld, wordt voldaan.

Als de patiënt geen scanformulier heeft, moet u contact opnemen met diens cardioloog en de scanvoorwaarden controleren.

Bij apparaten die in de AutoMRI-modus geprogrammeerd zijn, schakelt het apparaat 5 minuten nadat de patiënt zich heeft verwijderd van de MRI-scanner automatisch terug naar de oorspronkelijke instellingen. Het is niet nodig om het apparaat opnieuw te programmeren; de patiënt kan ontslagen worden.

Stap 3.

Vervolgcontrole na de scan.

  • Bij apparaten die zijn geprogrammeerd in de Handmatige MRI-modus blijft het apparaat in de asynchrone MRI-stimuleringsmodus en met essentiële therapieën uitgeschakeld (ATP+Shocks) tot het einde van de bewakingsperiode. Het wordt aanbevolen om de MRI-modus kort na de MRI-scan handmatig uit te schakelen. In dit geval is een vervolgcontrole van de patiënt na de scan nodig.